KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Věda je zábava

VĚDA JE ZÁBAVA aneb rozvíjíme logické myšlení u romské mládeže

Knihovna města Ostravy (KMO) se již dlouhodobě zaměřuje na romskou menšinu. Svědčí o tom nejen řada zábavně vzdělávacích akcí, spolupráce s pedagogy, ale také specifická pobočka Vítkovice, která vyniká i bohatou nabídkou romské a romistické literatury. Proto také vznikla myšlenka ke tvorbě originálního projektu, který prohloubí získanou vazbu mezi dětmi a pedagogy.

Hlavní myšlenkou projektu Věda je zábava aneb rozvíjíme logické myšlení u romské mládeže, jak již název napovídá, je přiblížit zejména romským dětem logiku a robotiku zapojením robotických nástrojů do programů a besed informační výchovy.

Roboty lze dnes nalézt všude kolem nás: v průmyslu, zdravotnictví, výzkumu i v domácnostech. Jen těžko bychom hledali oblast, kam robotika nevstupuje. Rovněž i úzce související programování hraje výraznou roli v budování společnosti. Programy pro děti jsou koncipovány tak, aby hravou a nenásilnou formou ukázaly, jak může být poznání vědy nejen poučné, ale i zábavné.

Pro realizaci projektu se pobočka KMO – Vítkovice přihlásila do grantového programu „Žijeme spolu“ společnosti OVAK a. s. Projekt byl podpořen částkou ve výši 10.000, - Kč. Ve zmíněné výši byl proveden nákup robotických hraček a literatury konceptu STEM, který jednoduše a hravě předává základy přírodních věd.