KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Knihovna města Ostravy a její provoz od 18.09. 2020

 

Knihovna města Ostravy upravuje provozy od 18.09 2020 

 

Ústřední knihovna a pobočky 

-  uvnitř budovy je potřeba povinně nosit roušky (platí pro čtenáře, návštěvníky i personál)

-  je potřeba povinně si dezinfikovat ruce ihned u vstupu a na dalších potřebných místech uvnitř budovy 

-  uvnitř budovy je potřeba dodržovat rozestupy

 

Přístup k  elektronickým katalogům, veřejnému internetu, do studoven a čítáren, dětských koutků a heren je umožněn s dodržením bezpečných odstupů a zvážením dodržení nezbytně nutné doby pro setrvání v uzavřeném prostoru.

 

Zaměstnanci si dezinfikují ruce při manipulaci s knihami, je prováděn denní úklid a dezinfekce nejčastěji dotýkaných ploch v průběhu dne (madla košíků, kliky, zábradlí, ...)

 

Od 1. 9. je v platnosti běžná půjčovní doba. Půjčovní doby jsou uvedeny na budovách knihoven, na webu www.kmo.cz u jednotlivých oddělení a poboček.

 

Půjčování  objednávkovým způsobem: služba Odložení dokumentu je zpoplatněna dle platného Ceníku služeb za poskytování této služby (tj. 5 Kč jeden titul).

 

Respektujte prosím obecně platná pravidla a jejich případné rychlé změny dané vývojem epidemiologické situace.

Děkujeme. Vaše knihovna