KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

⛔ Knihovna města Ostravy provoz od 23. 11. ⛔
aktuální informace

Knihovna města Ostravy a její provoz od 23.listopadu 2020 (podle matice opatření PES stupeň 4 -viz příloha)

Vážení a milí čtenáři, jsme moc rádi, že vám budeme moci půjčovat knížky, ale zatím ještě s omezeními:

- nelze vstupovat do půjčoven (pouze "výdejní místa")

- knížky je potřeba si předem objednat

- musíme dodržovat rozestupy, nosit ochranu úst a nosu a používat dezinfekci

- otevřeno máme v běžné půjčovní době 

 

Podrobnosti najdete tady:

 1. Jaká je půjčovní doba jednotlivých knihoven a kde ji najdu? Od 23. 11. 2020  platí běžná půjčovní doba, bez možnosti vstupu do půjčoven.

Knihovny umožní půjčování na základě předchozího objednání službou Odložení dokumentu a umožní vrácení u výpůjčního místa (tzv. výdejní okno) bez možnosti vstupu osob do půjčoven a to podle běžné půjčovní doby. Aktuální půjčovní dobu najdete na dveřích každé knihovny a také na webových stránkách www.kmo.cz v sekci ústřední knihovna a v sekci pobočky.

Upozorňujeme, že informace o otevírací době knihovny, zobrazené na vyhledávačích google.cz nebo seznam.cz nemusí být zcela aktuální, vzhledem k častým změnám.

 

 1. Musím být speciálně vybaven při vracení a půjčování? V této chvíli nelze do půjčoven vstupovat, platí povinnost nosit řádně nasazenou ochranu nosu a úst (horních cest dýchacích) a to i při čekání u „výdejního místa“, kde bude možná dezinfekce rukou. Není nařízena karanténa dokumentů.                                                                                   
 1. Jak se budou knihy a další dokumenty půjčovat? Půjčovat se bude od 23. 11. 2020 podle pravidel stanovených Knihovním řádem, s výjimkou půjčování stolních her a tematických kufříků. 

Půjčování bude možné  prostřednictvím služby ODLOŽENÍ DOKUMENTU, která vám umožní nechat si  na vámi vybrané pobočce KMO odložit titul, který je momentálně volný. Objednávejte prosím nižší počty titulů (do 10 titulů) rádi bychom stihli vyřídit objednávky co největšího počtu lidí.

Služba je určena pro uživatele  registrované v knihovně  a s e-mailovým kontaktem, na který je povoleno Odesílání oznámení o čekajících svazcích. Nastavit si ho můžete i sami ve vašem čtenářském kontě (na www.kmo.cz) Po přihlášení do vašeho konta v online katalogu stačí u vybraného titulu kliknout na OBJEDNÁNÍ a u zvolené pobočky vybrat ODLOŽENÍ. Požadavek vyřídíme podle momentální kapacity knihovny a odložíme na 3 dny. Požadovaný dokument si můžete vyzvednout až po obdržení potvrzujícího e-mailu.

Služba bude po dobu půjčování přes výpůjční místa (bez vstupu do půjčoven) poskytována bezplatně.

 

 1. Platí nějaké omezení počtu nových výpůjček od 23. 11. 2020? Kolik titulů si můžu vypůjčit? Výpůjční služby jsou od 23. 11. 2020 umožněny pouze u výdejních míst (bez vstupu do půjčovny) a pouze přes objednávkovou službu ODLOŽENÍ (přes čtenářské konto), platí omezení na objednávky 10 titulů (vícesvazková díla půjčovaná najednou jsou započítána jako jeden titul). Přizpůsobte prosím této skutečnosti své objednávky.                                                          
 1. Můžu využít nějaké další služby knihovny? Od  23. 11. 2020 lze využít  výpůjční služby - to je vracení a půjčování bez vstupu do půjčoven. Jiné služby nejsou zpřístupněny. Akce nejsou pořádány.                                                         
 1. Co mám dělat, když chci vypůjčené dokumenty pouze vrátit?Můžete použít k vrácení knih 4 knihoboxy (ústřední knihovna 28. října 2 (u Sýkorova mostu), pobočka Dr. Martínka 4, Hladnovská 49/80, Opavská 6111/64).

Můžete knihy přinést do své knihovny a vrátit je u výdejního místa (bez vstupu do půjčovny).

Knihovna automaticky prodloužila všechny výpůjčky do 5. 1. 2021, klidně si můžete knihy a další dokumenty ještě nechat doma a do knihovny zatím nechodit.

Pozor, od 5. 1. 2021 už budeme opět generovat sankční poplatky, proto si musíte PŘED  5. lednem 2021 knihy prodloužit, přitom výpůjčky rezervované jiným čtenářem už není možné prodloužit.                                                                               

 1. Co mám dělat, když si chci vypůjčené dokumenty ještě prodloužit? Knihovna automaticky prodloužila všechny výpůjčky do 5. 1. 2021, sankční poplatky nevznikají.

Pozor, od 5. 1. 2021 už budeme opět generovat upozornění na uplynutí výpůjční doby a sankční poplatky. Výpůjčky rezervované jiným čtenářem už není možné prodloužit. Všechny informace získáte přes své čtenářské konto, prosím věnujte pozornost svému čtenářskému kontu a řešte své výpůjčky a jejich prodloužení s předstihem ( lze také mailem, telefonicky).     

 

 1. Mám sankční poplatek vzniklý před 22. říjnem 2020 a uzavřením knihoven, co mám dělat? Sankční poplatky vzniklé před uzavřením knihoven byly „zmraženy“, nebyly navyšovány a nebudou navyšovány ještě do 5. 1. 2021. Pokud byste chtěli sankční poplatky uhradit,  můžete to provést přes platební bránu a od 23. 11. 2020 také v hotovosti u „výdejního místa“ na jednotlivých knihovnách.

Po 5. 1. 2021 dojde k obnovení běžného režimu generování upozornění na překročení výpůjční doby a sankčních poplatků,

Všechny informace k vašim výpůjčkám, případně sankčním poplatkům najdete ve svém čtenářském kontě. V případě potřeby se na nás obraťte osobně, telefonicky nebo e-mailem.                                                                                                         

 1. Můžu uhradit sankční nebo registrační poplatek? Poplatky je možné od 23. 11. 2020 uhradit  ve všech pobočkách a odděleních ústřední knihovny pouze v hotovosti u „výdejních míst“ (do půjčoven nelze vstupovat).

V této chvíli je  také možné sankční poplatky uhradit prostřednictvím bankovního příkazu na účet KMO 66033761/0100 s uvedením čísla čtenářského průkazu (do zprávy pro příjemce nebo místo variabilního symbolu).

Sankční poplatky můžete uhradit přes platební bránu (a své čtenářské konto).                                                                                   

 1. Jak se budou prodlužovat registrační poplatky? Knihovna města Ostravy automaticky prodloužila platnost registrace o 31 dnů všem čtenářům, kteří ji  nemohli v období od 22. 10. 2020 do 23. 11. 2020 navštěvovat z důvodu uzavření.

Těm, kterým registrace skončila před uzavřením knihoven 22. října 2020,  bude registrace prodloužena automaticky při jejich první návštěvě knihovny. Platby za obnovení registračního poplatku se uskuteční po otevření knihoven a uplynutí „časového bonusu“. 

 

 1. Mohu se do knihovny přihlásit (stát se čtenářem) od 23. 11. 2020? Ano, přihlašování do knihovny probíhá podle standardního postupu, který je dán platným Knihovním řádem. Pro první návštěvu knihovny vezměte s sebou svůj doklad totožnosti a počítejte s úhradou registračního poplatku (momentálně v hotovosti). Knihovní řád a Ceník služeb jsou umístěny na webu www.kmo.cz a  jsou k dispozici v každé knihovně.                                                                      
 1. Které typy dokumentů si mohu půjčit?

Knihy – ANO

Časopisy – ANO

CD (audio knihy, hudební nosiče) – ANO

Stolní hry –  NE

Tematické kufříky – NE

Noviny – NE

 

 1. Mohu si udělat od 23. 11. 2020 rezervaci na vypůjčenou knihu? Ano, systém rezervací přes on-line katalog a vaše čtenářské konto je stále funkční beze změn, jedná se stále o placenou službu (platba za rezervaci vyzvednutou i nevyzvednutou).                                                                                                                                                     
 1. Bude k dispozici meziknihovní výpůjční služba? Ano, bude přihlíženo k podmínkám knihoven, které MVS zajišťují, může se tedy stát, že se prodlouží čas pro získání MVS a naopak zkrátí doba výpůjčky (karanténa knih není povinná, rozhodnutí je na provozovateli knihovny, některé knihovny ji nadále dodržují).

 

 

Vaše knihovna

 


Přílohy
pdfprotipandemický systém PES - opatření [pdf, 249 kB]
protipandemický systém PES -opatření