KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Provoz knihovny od 12. 4. 2021 – otevíráme půjčovny

Vážení čtenáři, od 12. 4. 2021 pro vás opět otevíráme půjčovny poboček a oddělení Knihovny města Ostravy

 

Omezení služeb

 • Knihovna bude nabízet pouze výpůjční služby (půjčení, vrácení). Ostatní služby zůstanou prozatím nedostupné.

 • Do půjčoven může vstoupit najednou pouze omezený počet návštěvníků (1 návštěvník na 15 m²).

 • Dodržujte v prostorách KMO tato pravidla:

  • vstupujte se správně nasazeným respirátorem

  • u vstupu si dezinfikujte ruce

  • dodržujte rozestupy (2 metry)

  • dbejte instrukcí knihovníků

 • Pobyt v prostorách knihovny prosím omezujte na nezbytně nutnou dobu.

Aktuální změny

  • Knihovna vás opět začne upozorňovat na uplynutí výpůjční lhůty a rozešle poplatky z prodlení.

  • Dosud “zmrazené” poplatky z prodlení budou opět aktivovány a vymáhány.

  • Služba Odložení dokumentu bude opět zpoplatněna 5,- Kč za 1 titul.

 

Doporučujeme vám překontrolovat si ve vašem online čtenářském kontě aktuální stav vašich výpůjček a poplatků. Případně se obraťte telefonicky nebo e-mailem na svou pobočku/oddělení.

Celé znění aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR najdete na stránkách mzcr.cz.

 

Vaše knihovna

 


 

Operation of the Ostrava City Library from 12 April 2021 – limited services

Dear visitors of our library,

 all our branch libraries and departments are opening again starting on 12 April 2021.

Services restrictions:

 • The Library will provide only the lending services (lending, returning of books). Other services will remain unavailable.
 • Only a limited number of people can enter the departments (1 person per 15 m²).
 • Please obey the following rules when in the library building:

- enter only with a properly worn respirator mask

- sanitize your hands at the entrance

- keep a distance of 2 meters from other people

- follow the instructions of the librarians

 • Please don´t stay in the library longer than necessary

 

Current changes:

 • You will again be reminded of the expiration of your borrowing period and all potential fines.
 • The fines and fees that have been suspended will be activated again, therefore, you will need to settle them.
 • If you want a book to be “put aside” for you to collect later you will be charged CZK 5 per item.

 

We advise you to check the current status of your loans and fees in your reader's account. You can also contact your library by e-mail or phone. 

The full wording of the current health and safety measures of the Ministry of Health of the Czech Republic can be found on this website: mzcr.cz.