KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Provoz knihovny od 1.3. - půjčování stále přes výdejní místa

Vážení čtenáři, od 1.3. zůstávají výdejní místa - vydání předem objednaných dokumentů

 • Objednejte si dokumenty (knihy, audioknihy, CD, ...) přes službu Odložení dokumentu ve vašem čtenářském kontu (prosíme omezujte své objednávky na max. 5 knih denně)
 • Počkejte na potvrzující mail z knihovny. Objednávky zpravidla vyřizujeme nejpozději do následujícího půjčovního dne (podle půjčovní doby pobočky nebo oddělení).
 • Po obdržení mailu si můžete přijít objednávku vyzvednout v půjčovní době uvedené u jednotlivých poboček/oddělení. Objednávku vám odložíme na 3 pracovní dny.
 • V každé knihovně/pobočce otevíráme výdejní místo u vstupu do půjčoven
 • Pokud si chcete dokumenty k vypůjčce objednat, ale nemáte zaplacený registrační poplatek, kontaktujte svou knihovnu.
 • Zájemce o novou registraci budou u výdejních míst přihlášeni (vezměte s sebou OP).
 • Vaše výpůjčky jsou  zatím automaticky knihovnou prodlouženy do 16. dubna 2021  
 • Knihy můžete vracet u výdejních míst nebo je vraťte přes knihobox (ústřední knihovna, pobočka Opavská, Hladnovská, Dr. Martínka)
 • Poplatky zůstávají stále „zmrazeny“, tzn. nevytváří se nové a už vzniklé se nenavyšují. Poplatky vzniklé před uzavřením knihovny můžete začít hradit v hotovosti u výdejních míst nebo bezkontaktně přes platební bránu.
 • Dbejte prosím instrukcí knihovníků - u výdejního okna se zdržujte po nezbytně nutnou dobu - do knihovny vstupujte prosím s dobře nasazeným respirátorem - děkujeme

 

logoS - náhled

Postup pro čtenáře se sluchovým postižením 

 • Objednejte si knihy v katalogu
 • Napište mail na adresu ustredi.pujcovna@kmo.cz s informací, v kolik přibližně přijdete a že jste sluchově znevýhodněni
 • Knihovna se vám obratem ozve a sdělí konkrétní postup, jak si knihy můžete vyzvednout
 • Doporučujeme využít službu Tichá linka, kterou v KMO také používáme.

 

Vaše knihovna

 


 

Library operation from March 1 – window pick-up

Dear users, from March 1 we are opening window pick-up points, where you can pick up requested materials.

 • Request materials (books, audiobooks, CDs, …) using the request function in your online catalog account (please limit your requests to 5 items per day).
 • Wait until you receive a confirmation e-mail from the library. We typically process requests within one work day (depending on the opening hours of the library/branch).
 • After you receive the confirmation e-mail, you can pick up the requested materials during the opening hours of the library/branch within the following 3 days.
 • The pick-up window in each library/branch is located at the entrance to the lending service area.
 • If you want to request materials but you have not paid the registration fee, contact your librarian. Registration of new users is possible at the pick-up windows (you will need to provide your ID).
 • Your loans are automatically renewed until the end of March 2021 by the library.
 • You can return your loans at the pick-up windows or into return boxes (located at the Central Library and at branches Opavská, Hladnovská, Dr. Martínka)
 • All fees remain “frozen”: new fees are not charged and previous unpaid fees are not increased. Unpaid fees charged before the library closure can be paid in cash at window pick-up points or online after signing in to the online catalog.