KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Změny v Knihovním řádu KMO od 1.9.2020

Vážení čtenáři a uživatelé Knihovny města Ostravy,

od 1. 9. 2020 dochází  k aktualizaci Knihovního řádu KMO, prosíme tedy – věnujte novému znění knihovního řádu svou pozornost.

Díky rozšíření našich služeb je možno např. objednat si odložení dokumentu nebo umožnit dětem do 15 let s rodičovským souhlasem vypůjčení v odděleních pro dospělé uživatele a ve speciálních odděleních (hudební oddělení, Britské centrum, American Corner).

Knihovní řád je v úplném znění k dispozici na webových stránkách knihovny www.kmo.cz nebo na každé pobočce KMO.

K úpravám ceníku našich služeb nedošlo.

   

Vaše knihovna

 

Ze zásadnějších změn uvádíme:

  • V celém KŘ byly odstraněny všechny informace o půjčování e-čteček (které již nepůjčujeme).
  • Došlo k přejmenování biblioboxu na knihoboxy
  • V článku 4 (1) b) došlo k úpravě formulace o podmínkách registrace dětí do 15 let.
  • V článku 4 (4) b) došlo k doplnění o tom, jaké údaje KMO zpracovává.
  • V článku 5 (2) došlo k doplnění formulace o čtenářských průkazech.
  • V článku 10 (4) došlo k úpravě formulací v souvislosti s umožněním půjčování dětem v odd./fondech pro dospělé a ve speciálních odd. (hudební, BC, AC) a k odstranění odstavců o doplácení rozdílů mezi kategoriemi (protože nyní i tato služba automaticky spadá do naší ceníkové kategorie děti do 15 let  …  30,-).
  • V čl. 11 (1) došlo k úpravě formulací o uživatelích během infekčního onemocnění a po něm.
  • V čl. 11 (3) došlo k úpravě formulací o chování uživatelů v prostorách KMO.
  • V čl. 12 přibyl odstavec (6) věnovaný službě odložení dokumentu.
  • V čl. 15 (2) došlo ke změně – na území Ostravy již lze zajistit MVS mezi knihovnami jiných právních subjektů.