KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

deutsch - Bücherei der Stadt Ostrava

Knihovna města Ostravy - Ostrava Městská knihovna

 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,
ul. Října 28 2
702 00 Ostrava
Česká republika

Tel. 599 522 611 (informace v angličtině 599 522 530, 599 522 545)
E-mail: kmo@kmo.cz
www.kmo.cz

 

Kontakt:

 

Helena Švidrnochová, podrouzkova@kmo.cz

 

Knihovna města Ostravy (dále jen BSO) je hlavní kulturní a informační instituce města Ostrava - třetí největší město v České republice. Patří k velkým veřejným knihovnám v zemi a nabízí svou knihovnu a informační služby potenciálním zákazníkům všech věkových a sociálních skupin. Byla založena v roce 1921.

 

BSO je tvořen oficiální knihovnou a 27 pobočkami. To bylo založeno statutárního města Ostravy, z jehož rozpočtu je financována.

 

Knihovna registruje každý rok 47 000 čtenářů, z toho téměř 13 000 dětí, knihovna je navštívilo 560.000 návštěvníků, což je o 1,9 milionu. Poskytovat půjčky.

 

Složení knihovního fondu: 770 000 knihy jednotky (účetní jednotky): knihy, svázané noviny a časopisy, hudební skóre, zvukové nahrávky, videokazety, multimediální.
knihy v jiných jazycích: angličtina (část fondu je v samostatném oddělení přístupná - Britské centrum BSO ), německý jazyk, francouzský jazyk, polský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk a malá část v romštině (jazyk Romů a Sintů).

 

Služby:

 

Ústřední knihovna a pobočky

 

 • Knihy pro dospělé a pro děti, široký výběr časopisů a novin., Multi-media
 • Veřejný internet
 • Výpůjční služby mezi knihovnami
 • Knihovní a informační lekce, knižní recenze, soutěže, výtvarné dílny
 • Školení pro práci s internetem a pro práci na PC
 • Výstavy, koncerty
 • Kopírovací služby (pouze z prostředků BSO)

 

Pouze Ústřední knihovna

 

 • regionální literatura
 • Klub Sci-fi literatuře
 • Hudba
 • Reprodukovaná hudba, DVD, vzdělávací a zábavní multimediální, videokazety
 • Poslech hudby
 • Audioknihy pro zrakově postižené
 • Televizní lupa za špatně vidící
 • Internet pro nevidomé a slabozraké špatně
 • Testování centrum British Council (správa z jazykových zkoušek Cambridge)
 • Skenování, laminování
 • Pokoj najmout pro pořádání výstav a kulturních příspěvků (50 míst) a multimediální učebny (12 míst včetně lektora)

 

BSO Ústřední knihovna
Adresa:
ul. 28. října 2, Ostrava

 

Ústřední knihovna se nachází v centru města na Sýkorová můstku (Sýkorův většina), je multi-patrový dům na břehu s ​​celoročním nepřetržitém chodby.
V budově ředitelství, obchodní oddělení, oddělení pro dokončení a zpracování fondů pracovat a Jednotlivé útvary poskytují knihovnické a informační služby.

 

Pronájem krát

 

Výpůjční pro dospělé, studovna, Multimediastudiersaal, Hudební oddělení:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8-18, sobota 9-12, (zavřeno středa) Klinika dětí a mládeže, British Centre BSO: pondělí, čtvrtek, pátek 12 - 18, úterý 9-15, sobota 9 -12, (zavřeno ve středu)
 

 

Veřejná čítárna:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 9-18, sobota 9-12

 

Tonbücherei pro nevidomé a slabozraké špatně:
pondělí 13-18, úterý 9 -13

 

Přírůstky

 

Hlavní přístup do knihovny od října ulici 28 se nachází přímo před vchodem do pasáže (budova A):
1 Patro: šatna, dospělí půjčování, studovna
2 Patro: Klinika dětí a mládeže
3 Skladem: Hudební oddělení, Společenský sál
4 Patro: Britské centrum, Multimediastudiersaal a lyceum

 

Přístup z pasáže:

 

Čtení prostor
pro nevidomé a špatně vidící v Tonbücherei
vstupu do části budovy C:
2 Patro: Ústav doplnění a zpracování fondů
4 Patro: ředitelství, obchodní oddělení

 

Komorní scéna Aréna a útulná čajovna se nachází - v budově je také malý divadelní scénu. větve BSO  viz www.kmo.cz