KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Daliborova

OSTRAVA 1, POBOČKA Mariánské Hory, Daliborova 9

 

Kontakt: marhory@kmo.cz, tel. 599 522 100, Mgr. Kristýna Píchová

Bezbariérový přístup v oddělení pro dospělé

 

Tematické besedy v knihovně

- posezení s občerstvením, knihami, vyprávění a zajímavosti nejen o knihách, ale i spisovatelích. 6x ročně

 

Besedy s regionálními osobnostmi. 2x ročně

 

Kino mezi knihami

- promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden svět. 8x ročně

 

- účast v projektu Paměť Ostravy – putovní výstava

 

Koncerty mezi knihami

- 2018 již patnáctý ročník hudebního vystoupení Petra Millera a jeho žáků. 1x ročně

 

Individuální kurz práce s počítačem

- založení emailu, základní vyhledávání na internetových portálech, v Březnu – měsíci čtenářů, v říjnu během Týdne knihoven

 

Tvůrčí dílny

- akce ve spolupráci s charitním domem Sv. Alžběty – zařízením pro přechodný pobyt seniorů na ulici Syllabova 19 a Zelená 73. 4x ročně