KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

J. Trnky

OSTRAVA 1, POBOČKA J. TRNKY, J. TRNKY 10

Kontakt: fifejdy@kmo.cz, tel. 599 522 138, 599 522 139 Mgr. Honzková

 

- Knižní tipy

představení nových knih, debata o čtenářských zážitcích, možnost vypůjčit si knihy po skončení besedy

 

- tematické besedy v knihovně

ve spolupráci s Eurocentrem 2x ročně a s regionálními osobnostmi 2x ročně podle finančních možností

 

- Domov pro seniory IRIS (DPS IRIS Rybářská 13, Ostrava - Mariánské Hory)

spolupráce probíhá od roku 2012, měsíční besedy pro klienty jsou vytvářeny dle přání či nabídky, která se zasílá vždy na konci roku; po ukončení besedy zajišťujeme donáškovou službu pro 8 klientů

 

- Mariánskohorské kafíčko

autorské besedy moderátorky Vlaďky Dohnalové s pozvanými hosty, 5x ročně, finančně podpořeno ÚMOb Mariánsko Hory a Hulváky

 

- Kurz trénování paměti

ve spolupráci se vzdělávací agenturou A co dál…

3 měsíce, 7 lekcí, doba trvání 1 lekce: 75 minut

 

- iundividuální kurzy práce s PC

založení emailu, základní vyhledávání na internetových portálech – Březen – měsíc čtenářů, TK

 

- Klub pro rodiče a prarodiče Trnkáček

mezigenerační spolupráce, určeno pro předškolní děti