KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Seznamte se s neziskovkou Mezi námi, o. p. s.

Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

 

V Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací.

Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.

Obecně prospěšná společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Do našich projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace, kterého naše aktivity osloví  a má chuť se přidat. Jsme připraveni jasně a rychle předat informace a zapojit ho do projektů. Vážíme si každého, kdo se k nám připojí a komu není propojování generací lhostejné.

 

Základem naší činnosti je pět programů. 

 

V programu PŘEČTI naše pohádkové čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pohádky v mateřských školách. Vždy se snažíme vybrat školku, která je pro seniora blízká, ať již vzdáleností nebo srdcem. Program, který běží od září 2015, se setkal s velkým ohlasem jak ze strany mateřských škol, tak i seniorů. Nejvíce čtecích babiček a dědečků, kteří chodí pravidelně dětem číst, je v Praze, ale postupně se jejich řady rozšiřují i v dalších regionech České republiky.

 

V programu POVÍDEJ se propojují dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí z mateřských či základních škol po celé ČR. Podporujeme jejich pravidelné setkávání a pomáháme tím utvářet prostor pro vzájemnou komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní sdílení času, energie, zkušeností a vědomostí.

 

V rámci programu POMÁHEJ aktivujeme společenské zapojení seniorů. Senioři se stávají užitečnými pomocníky - babičkami a dědečky, kteří pravidelně docházejí jako vítané síly do mateřských či základních škol. Pokud jste šikovná babička i dědeček a nabízíte pomoc, společně vám najdeme školku v okolí vašeho bydliště, ve které vás rádi přivítají. Pokud jste školka, která chce podporovat mezigenerační propojení a hodil by se vám šikovný senior na výpomoc, prosím neváhejte nás kontaktovat.

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ považujeme za nedílnou součást osobního rozvoje každého z nás. Vzdělávat se s námi mohou jak senioři, tak osoby z pomáhajících či pedagogických profesí. V rámci evropské spolupráce nabízíme vzdělávací program pro mezigenerační kouče, pravidelně připravujeme konference věnované mezigeneračním aktivitám a sdílení dobré praxe, pořádáme semináře, přednášky a workshopy pro naše dobrovolníky i spolupracovníky.

 

V rámci festivalů po celé České republice pravidelně pořádáme mezigenerační DÍLNY pro širokou veřejnost. Využíváme přitom své bohaté zkušenosti s vedením mezigeneračních aktivit. Kreativní dílny připravujeme na různých místech dle aktuální poptávky a možností (např. jarní či vánoční trhy, různé sportovní a komunitní akce, ale mohou být na klíč připraveny i pro určitou společnost).

 

Udělení Značky MEZIGENERAČNĚ školským a seniorským zařízením zapojeným do programu Povídej: oceňuje dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigenerační oblasti, znamená, že jsou součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací, ukazuje, že obě zařízení umožňují svým zaměstnancům podílet se na netradičních aktivitách, které je obohacují a inspirují, je důkazem, že právě zde to mezigeneračně žije! Znamená prestiž a výjimečnost. 

 

KDO JE POHÁDKOVÁ ČTECÍ BABIČKA NEBO DĚDEČEK?
Senioři, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky do mateřské školy se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství. Pro děti se čtení s pohádkovou čtecí babičkou nebo dědečkem stává neodmyslitelnou součástí běžného týdne. Při poslechu rozvíjí svou fantazii a cit pro jazyk. Mohou vstřebávat od seniorů klid, rozvahu a přiblížit se starší generaci. Senioři na oplátku čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších. Důležitý je pocit užitečnosti.

 

Zajímá vás činnost, chtěli byste se stát dobrovolníky? Chcete zjistit více.

Podívejte se webové stránky neziskové společnosti https://www.mezi-nami.cz/.