KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Zelená kniha o stárnutí - Podpora solidarity a odpovědnosti mezi generacemi

Zajímají vás šance stárnoucí evropské populace?

 

Evropská komise předložila zelenou knihu k zahájení široké politické debaty o výzvách a příležitostech stárnoucí evropské společnosti. Stanovuje dopad tohoto výrazného demografického trendu na naši ekonomiku a společnost.

Zelená kniha rámuje debatu o stárnutí stanovením rychlosti a rozsahu demografických změn v naší společnosti, jakož i dopadu, který to má na naše politiky a otázky, které si musíme položit jako odpověď. 

 

To zahrnuje vše od podpory zdravého životního stylu a celoživotního učení až po posílení systémů zdravotní péče a péče o starší populaci. Zdůrazňuje potřebu zapojit více lidí do pracovního procesu, zdůrazňuje příležitosti pro vytváření pracovních míst a zkoumá dopad stárnutí na naši kariéru, blahobyt, důchody, sociální ochranu a produktivitu.

 

Zelená kniha zaujímá přístup založený na životním cyklu , který odráží univerzální dopad stárnutí na všechny generace a životní etapy. Přitom zdůrazňuje význam nastolení správné rovnováhy mezi udržitelnými řešeními pro naše systémy sociálního zabezpečení a posílení mezigenerační solidarity.

 

 

Zelená kniha v českém jazyce zde: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/com_2021_50_f1_green_paper_cs.pdf

 

Demografický vývoj v ČR v českém jazyce zde: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10990320/CZ-CS.pdf