KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

UŽITEČNÉ ODKAZY


KNIHOVNY A JEJICH KATALOGY

 ČESKÉ KNIHOVNY 

 Krajské knihovny

 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Moravská zemská knihovna v Brně
Vědecká knihovna v Olomouci
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Krajská knihovna v Pardubicích
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 

 Ostatní

Národní knihovna Praha
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Regionální knihovna Teplice
Portál o českých knihovnách

 

 ZAHRANIČNÍ KNIHOVNY 

Seznam národních knihoven
Library of Congress
Slovenská národní knihovna
 

 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Seznam digitálních knihoven
Referenční knihovna Informačního centra OSN
 

ELEKTRONICKÉ NOVINY A ČASOPISY 

 

 NOVINY

Mladá fronta
České noviny
Právo
Blesk
Lidové noviny
Finanční noviny
Hospodářské noviny
i-noviny
Ostravské noviny
Softwarové noviny
Sportovní noviny
Sport
 

 

 

 

 ČASOPISY

i-literatura
Labyrint
Super Svět
Neviditelný Pes
Reflex
National Geographic Česká Republika
Spy
Story
Respekt
Elle
Chip
PC World
Computer
Pevnost
Crew
Ikarie
 

 

VYHLEDÁVAČE :

 

 ČESKÉ VYHLEDÁVAČE :

Centrum
Seznam
Atlas
Quick
Alenka
Volný
Začátek
Nápověda
Křižovatka
Hledej
Morfeo
Tiscali
 

 ZAHRANIČNÍ VYHLEDÁVAČE :

Google
Yahoo
Altavista
Zoznam
Global Search
All the Web
Teoma
Excite
Lycos

 

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA (STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA)

 • Portál veřejné správy : portal.gov.cz/wps/portal ( integrované místo k získávání informací a služeb poskytovaných jednotlivými složkami veřejné správy - podnikání, obchod, úřady práce, doprava, cestovní ruch, bydlení, rodina, kultura…)
 • Státní.správa.cz : http://www.statnisprava.cz ( státní správa - ministerstva, úřady práce, města, obce, krajské, okresní, finanční, katastrální, celní, školské, živnostenské úřady, soudy, státní zastupitelství, dopravní inspektoráty, správa sociálního zabezpečení - OSSZ, hygienické stanice, veterinární správa )

 

 

MINISTERSTVA :

 

OSTRAVA :

 

Statutární město Ostrava
Ostravské komunikace a.s.
Moravskoslezský kraj
Policie ČR - Ostrava - město
Městská policie Ostrava
Ostravský informační servis s.r.o.
Stodolní ulice
Ostrava 2015

 

 

 

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE :

 

Europa - portál EU
Evropský Parlament
eDotace
Rada EU
Euroskop
Právo EU
 

 

EKONOMIKA A PRÁVO :

 

 EKONOMIKA :

Server Peníze
Měšec
Business center
 

 PRÁVO :

Sbírky zákonů
e-Právo
i-Právník
Právo informačních technologií
Juristic

 

 

VZDĚLÁNÍ :

 

Adresář českých škol
Vysoké školy
Brána DTS
Česká škola
Vzdělani
Národní centrum distančního vzdělávání

 

 

SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE :

 

CO TO JE  
Britannica  
Dějiny světa I  
Dějiny světa II  
Ecarta  
Encyklopedia  
On-Line slovníky WinGED  
Totalita  
Translator  
Google překladač  
The World Factbook  

 

 HANDICAPOVANÍ :

 

ZRAKOVĚ HANDICAPOVANÍ :

 • Blindfriendly : www.blindfriendly.cz/ ( Články o bezbariérovém webu pro nevidomé a slabozraké. Portál s odkazy na cestování, kulturu, počítače, služby atd. )
 • Braill Net : http://is.braillnet.cz/ ( Braill Net – internet a informační systém pro zdravotně postižené, zvláště zrakově. Přináší údaje o školách, firmách, zdravotních pomůckách, osvětě, informace o PC a zaměstnání pro handicapované. Zpřístupňuje knihovnu digitalizovaných textů a počítačových programů pro potřeby zrakově postižených. )
 • Komora zrakově postižených : www.nrzp.cz ( stránky obsahují informace o členech, jednacím řádu, členských organizacích atd.)
 • Můžešwww.muzes.cz ( Elektronická verze novin pro veřejnost se zdravotním postižením. Zprávy ze zdravotnické, sociální i ekonomické oblasti, informace o možnostech rehabilitace. K dispozici jsou aktuální i archivní materiály. )
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice : www.sons.cz ( Webové strany poskytují informace o SONS, přehled služeb, kontakty na odborná střediska a oddělení. K dispozici jsou publikace a dokumenty SONS, kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, časopis Zora v elektronické verzi, seznam veřejných konferencí na serveru Braill Net atd. )
 • Laboratoř Carolina : http://carolina.mff.cuni.cz/ ( centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově v Praze )
 • Vodící psi : www.pomocnetlapky.cz ( Jak vybírat, vychovávat a cvičit štěňata psů pro handicapované, jak pomoci nevidomému se psem atd. )
 • Bílá pastelka : www.bilapastelka.cz ( Webové stránky akce na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených. Informace o akci, mediálních partnerech, fotogalerie. )
 • Tyfloservis : www.tyfloservis.cz ( Obecně prospěšná společnost. Stránky obsahují charakteristiku služeb a jeho činnosti. Výroční zprávy, odkaz na Tyflologické listy, adresář s kontakty. )
 • Tyflocentrum : www.tyflocentrum.cz ( rozcestník společnosti poskytující služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích. Obsahuje kontakty, odkazy, aktivity atd. )
 • Evropská unie nevidomých : www.euroblind.org ( sleduje dodržování práv nevidomých a slabozrakých v jednotlivých zemích )

 

SLUCHOVĚ HANDICAPOVANÍ : 

 • Česká unie neslyšících : www.cun.cz/ ( Webové stránky obsahují informace o organizaci, stanovách, členství, kalendáři akcí. )
 • Deafnet : www.deafnet.biz/  ( Rozcestník a informační systém pro sluchově postižené. V obsahu aktuální zprávy, chat lidí se sluchovým postižním spolu s diskusními fóry, odkazy na kurzy. )
 • Světová federace neslyšících : www.wfdeaf.org/ ( Sleduje lidská a sociální práva neslyšících a jejich zapojení do společnosti. Snaží se o posílení statutu znakových jazyků. )
 • Neslyšící : www.neslysici.cz/  ( Informační server pro neslyšící a nedoslýchavé. Obsahuje informace o sportovních aktivitách, organizacích. )
 • Ticho : www.ticho.cz/( základní informace o sluchovém postižení, o speciálních školách, možnostech aktivního využití volného času, diskuze a články s tématem sluchového handicapu a  informační server o české znakové řeči )
 • Gong : www.gong.cz ( internetový měsíčník pro sluchově postižené )
 • FRPSP : www.frpsp.cz/ (Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s.)
 • CKTZJ : www.cktzj.com/ (Česká komora tlumočníků znakového jazyka)
 • ASNEP : www.asnep.cz/ (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

 

 

TĚLESNĚ HANDICAPOVANÍ :

 • Klub bechtěrevikůhttp://bechterev.webpark.cz/ (základní informace o chorobě i možnostech její léčby)
 • Haima : www.haima.cz ( Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby. Obsahuje novinky, aktuality, kontakty. Informace o výzkumu dětské leukémie, dárcovství kostní dřeně, sociální pomoci. )
 • Handy : www.knihkm.cz/handy ( Webové stránky pro vozíčkáře. Informace o právech pacientů, paraplegii a kvadruplegii, bezbariérovém bydlení, možnostech rehabilitace a osobní asistence, canisterapii a odkazy na zajímavé stránky. )
 • Berle : www.berle.cz ( Vše o berlích, holích a dalších lokomočních pomůckách pro tělesně postižené. Lékaři mohou získat důležité informace o předpisech těchto pomůcek a odborné informace. Pacientům jsou určeny články o používání pomůcek a možnostech, které mají při výběru. )
 • Český paralympijský výbor : www.paralympic.cz ( Na stránkách najdeme informace o přípravě handicapovaných sportovců na vrcholové soutěže a reprezentaci České republiky. Nechybí aktuality, akce, kontakty. )
 • Liga vozíčkářů : www.ligavozic.cz ( Informace a kontakty na sdružení, informace o kompenzačních pomůckách, projektech. Využít lze i internetovou poradnu. )
 • Ostravská organizace vozíčkářů: www.vozickari-ostrava.cz (informace o službách této organizace - speciální doprava, poradenství, pobyty; aktuality, kontakty, magazín Vozka aj.)
 • Magazín VOZKA: www.vozickari-ostrava.cz/vozka/pagevoz.htm (informační periodikum - kaleidoskop informací o životě a pro život na vozíku)

 

MENTÁLNĚ HANDICAPOVANÍ :

 • Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem v České republice : www.downsyndrom.cz/  ( nabízí základní informace o postižení, diagnostice, možnostech výchovy a vzdělávání dětí postižených tímto syndromem, kontakty a zpravodaj Klubu )
 • Asociace pomáhající lidem s autismem : www.autismus.cz/ ( Webové stránky nabízejí informace o cílech a projektech organizace. Charakteristika autismu, diagnostika, poradenství, odkazy na odbornou literaturu na WWW )
 • Evropská asociace na ochranu lidí s autismem : www.autismeurope.org/  ( Hájí práva lidí s autismem, vydala Chartu lidských práv autistů. Je činná ve 29 evropských zemích. )

 

ROZCESTNÍKY :

 • Handicaphelp : www.helpnet.cz ( Informační systém pro zdravotně postižené. Obsahuje mimo jiné možnosti vzdělávání, odkazy na legislativu, možnosti získávání kompenzačních pomůcek, nabídky lázeňských pobytů a kulturního vyžití, komentované odkazy na webové stránky pro osoby s handicapy )
 • Infoposel : www.infoposel.cz ( portál se věnuje různým tématům jako: kultura, adresář, legislativa, bezbariérovost, kompenzační pomůcky, granty, semináře, státní správa, odkazy )
 • Křižovatka : www.krizovatka.cz ( Zaměřuje se na vyhledávání a zprostředkování informací a služeb zdravotně postiženým. Aktuality, možnosti bezbariérového bydlení, informace o spolcích, hospicích, lázních, o kompenzačních pomůckách, institucích. )
 • Jedličkův ústav : www.jus.cz ( Rozcestník stránek Jedličkova ústavu. Základní informace, organizační struktura, informace o Nadaci Jedličkova ústavu, koncepci rozvoje, zdravotní péči, speciálním pedagogickém centru, školách, domovech dětí. )
 • Společnost pro ranou péči : www.ranapece.cz/ ( Odkazy na jednotlivá střediska rané péče, články, kontaktní adresy, pomůcky, hračky, zpravodaj Rolnička, výroční zprávy, status Společnosti, zajímavé odkazy. )
 • Dobromysl : www.dobromysl.cz/ ( Uživatelé najdou např. aktuální informace o možnostech školní výchovy, o zaměstnávání handicapovaných, kontakty na odborníky. Navštívit tento server mohou i lidé, kteří se například chtějí poučit o tom, jak mluvit o handicapovaných a jak s nimi jednat, nebo chtějí poznat příčiny a prevenci mentální retardace. )

 

RŮZNÉ : 

 • Odbor pro zdravotně handicapované Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise : http://ec.europa.eu/ ( Evropskou komisi tvoří 20 členů a 15 členských států EU. Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci má odbor pro zdravotně handicapované, který sleduje, zda zdravotně handicapovaní mají stejné příležitosti jako zdravá populace. Tento odbor se bude vyjadřovat k našemu členství v EU z hlediska situace zdravotně handicapované v České republice. )  
 • Mezinárodní organizace zdravotně handicapovaných : www.dpi.org ( organizace se zabývá právy zdravotně handicapovaných )
 • Evropská síť pro nezávislý život : www.independentliving.org/ ( monitoruje dodržování lidských práv zdravotně handicapovaných v Evropě )
 • Evropská unie nevidomých : www.euroblind.org ( sleduje dodržování práv nevidomých a slabozrakých v jednotlivých zemích )
 • Mezinárodní organizace hluchoslepých : www.deafblindinternational.org (sleduje práva a hájí zájmy hluchoslepých osob v jednotlivých zemích )
 • Mezinárodní asociace pro pomoc dyslektikům : www.interdys.org ( organizace zabývající se pomocí dyslektikům a jejich rodinám )
 • Bílý nosorožec o.p.s. : www.bilynosorozec.cz (poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohrožené nepříznivou sociální situací, sociálním vyloučením v lokalitě Mariánské Hory a Hulváky)
 • Vzájemné soužití o. s. : www.vzajemnesouziti.estranky.cz (Činnost sdružení se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a vyjednávání mezi romskou a neromskou komunitou)
 • Vesnička soužití : http://vesnickasouziti.caritas.cz/ (Sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
 • Centrom o. s. : http://www.nno-centrom.cz/ (činností zaměřuje na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, a to především městských částí Ostrava Vítkovice, Ostrava Radvanice a Bartovice a Moravská Ostrava a Přívoz)

 

 

 

 

RŮZNÉ :

 

Jízdní řády  
NASA  
Turistika  
TravelGuide  
Ubytování  
České aerolinie