26.- 27. 4. 2023 Konference OKnA 2023 Soutěžní přehlídka O knihovnických aktivitách

Publikováno: 24/02/2023

Klub dětských knihoven SKIP a Knihovna města Ostravy zvou všechny zájemce o nové formy práce s dětmi v knihovnách na přehlídku OKnA 2023.

Tématem přehlídky je mediální vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ.

Záštitu nad přehlídkou převzala náměstkyně primátora města Ostravy, Mgr. Andrea Hoffmannová, PhD.

Organizační informace pro účastníky (pouze pro zaměstnance knihoven):

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Muzeum potravin a zemědělských strojů, Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava

Účastnický poplatek: 650 Kč, platba převodem na účet SKIP: 1937675319/0800

Registrace účastníků je ukončena!