American Corner se mění na American Center

Aktualizováno: 23/08/2022

Od září se mění název oddělení American Corner na American Center. Spolu se změnou názvu dojde také na změnu loga. Cílem těchto změn je vizuální sjednocení amerických kulturních center napříč Českou republikou a usnadnění jejich vzájemné spolupráce.

American Center i nadále zůstává součástí Knihovny města Ostravy. Zde najdete více informací o poskytovaných službách. Více o amerických centrech v ČR si můžete přečíst zde.

Foto mapy Amerických center v ČR
Mapa amerických center v České republice
Foto Amerického centra
Interiér Amerického centra v Knihovně města Ostravy