Ekonomické oddělení

jménofunkcetelefonemail
Ing. Irena Türkeovávedoucí oddělení599 522 666, 778 795 666ekonom@kmo.cz, turkeova@kmo.cz
Martina Fiziováasistentka599 522 611sekretariat@kmo.cz
Ing. Helena Mantičovápersonalistka599 522 613dochazka@kmo.cz
Pavla Tobiášováhlavní účetní599 522 610hlavni.ucetni@kmo.cz
Kristina Salamonúčetní599 522 613salamon@kmo.cz
Darina Šromováúčetní599 522 610ucetni@kmo.cz
Marcela Budírskáreferent majetkové správy599 522 610inventar@kmo.cz
Zdenka Schneidrovápokladní599 522 614pokladna@kmo.cz