Young Adult literatura

Termín realizace:

  • 01.09.2023 - 30.06.2024
Místo konání: Ústředí - Anglická knihovna
Určeno pro: 1. ročníky / kvinty SŠ, 2. ročníky / sexty SŠ, 3. ročníky / septimy SŠ, 4. ročníky / oktávy SŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, kvarty – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Zdarma

Definice pojmu Young Adult literatura, historie jejího vzniku a dřívější YA tituly, průřez současnou (zejména anglickou a americkou) tvorbou – obsahy děl vybraných YA autorů, doporučení vhodné četby; dotkneme se rovněž filmových a seriálových zpracování YA knih, představíme komiksy. Diskuze vítána.

Beseda proběhne v češtině.

Termín realizace: dle domluvy, v úvahu připadá pondělí, středa, čtvrtek nebo pátek vždy mezi 8. a 12. hodinou

Délka: 45-60 minut

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace