LOUČÍME SE S POBOČKOU PLESNÁ

Aktualizováno: 06/09/2023

Vážení čtenáři. Knihovna města Ostravy je se svými 29 pobočkami jedním z nejrozsáhlejších komplexů knihoven v České republice a neustále se snaží přizpůsobovat potřebám zdejších obyvatel. V posledních letech se proto podařilo nejen otevřít několik nových poboček, ale také zrekonstruovat ty, které již nedosahovaly komfortu, jenž si naši čtenáři zaslouží. Ale stejně jako se hvězdy rodí, jiné zhasínají, a tak je to i s pobočkou Plesná. Již několik let pozorujeme strmý pokles v návštěvnosti i výpůjčkách, což vyústilo k rozhodnutí, posvěcenému ÚMOb Plesná, o trvalém uzavření a zrušení této pobočky.

Věříme, že za léta svého provozu vykouzlila úsměvy na rtech a rozehrála různorodé emoce skrze knihy nejednomu malému či velkému čtenáři a s pokorou děkujeme všem, pro které byla tato pobočka součástí života. Knihovna města Ostravy je tady pro vás i nadále a budeme se na vás těšit na kterékoli další z řady poboček v Ostravě i okolí.

Vaše Knihovna města Ostravy