Ceník služeb a poplatky Knihovny města Ostravy

(v platnosti od 15. října 2019)


 I. Registrační poplatky
 II. Jiné placené služby
 III. Sankční poplatky
 IV. Meziknihovní výpůjční služba
 V. Služby, u nichž jsou ceny stanovovány individuálně
 VI. Internet / využití PC
 VII. Kopírování (jen z fondů KMO) a tisk
 VIII. Ostatní

I. Registrační poplatky

Roční registrační poplatek pro automatizované knihovny – opravňuje čtenáře k využívání služeb ve všech pobočkách KMO a ústřední knihovně

Kategorie čtenářůcena
A – ekonomicky aktivní200 Kč
B* – studenti do 26 let, starobní důchodci do 70 let, invalidní důchodci, držitelé průkazu ZTP, osoby evidované na ÚP, osoby na mateřské a rodičovské dovolené100 Kč
C – děti do 15 let30 Kč
D – občané po dovršení 70 let, držitelé průkazu ZTP/Pzdarma
E – právnické osoby500 Kč

*po předložení odpovídajícího dokladu

– registrace v Knihovně pro nevidomé a slabozraké zdarma po předložení odpovídajícího dokladu

Zpět

 II. Jiné placené služby

1.Jednorázová návštěva10 Kč
2.Rezervování knih/včetně nezrušených a nevyzvednutých rezervací/ 5 Kč za jeden titul – SMS zpráva nebo e-mail // 20 Kč za jeden titul – písemné oznámení 
3.Odložení dokumentu/nepůjčeného a dostupného/  5 Kč za 1 titul

III. Sankční poplatky

1. Poplatky z prodlení – při překročení výpůjční lhůty, načítají se od následujícího dne po uplynutí řádné výpůjční lhůty

Čtenáři dospělí (kategorie A, B, D, E) :
do 2 týdnů : 10,- Kčdo 4 týdnů : 100 Kčdo 6 týdnů : 200 Kč
(pouze e-mailem)(poštou nebo e-mailem)(poštou nebo e-mailem)

Čtenáři oddělení pro děti a mládež (kategorie C)
do 2 týdnů : 10,- Kčdo 4 týdnů : 20 Kčdo 6 týdnů : 50 Kč
(pouze e-mailem)(poštou nebo e-mailem)(poštou nebo e-mailem)

2. Sankční poplatek: Advokát – zpozdné – paušální částka 150 Kč –  náklady spojené s vymáháním nevrácených výpůjček a dlužných poplatků přes advokátní  kancelář


3. Ztráty, poškození, zničení vypůjčených dokumentů

– věcná náhrada (stejný titul) nebo hodnota vypůjčeného dokumentu nebo částka stanovená individuálně knihovníkem 

4. Vystavení duplikátu čtenářského průkazu při ztrátě nebo zničení

    v automatizovaných provozech knihovny             20 Kč

Zpět

IV. Meziknihovní výpůjční služba     20 Kč  balné + poštovné dle skutečných nákladů

V. Služby, u nichž jsou ceny stanovovány individuálně

1. Bibliograficko-informační služby

2. Kauce za půjčování vybraných sbírkových materiálů

Zpět


VI. Internet / využití PC

  • tisk  –  A4 jednostranná 2,00 Kč   oboustranná 3,00 Kč

Zpět


VII. Kopírování (jen z fondů KMO) a tisk

  • A4 jednostranná 2,00 Kč    oboustranná 3,00 Kč
  • A3 jednostranná 3,00 Kč    oboustranná 5,00 Kč

Zpět

VIII. Ostatní

1) Absenční půjčování zvukových dokumentů
    Sankční poplatky

    Poplatky z prodlení – viz. bod III./ 1.
    Ztráty, poškození   – viz. bod III./ 3. 
2) Základy internetu – instruktáž (s přihlédnutím k provozním podmínkám knihovny)
    Registrovaní čtenáři KMO
    Ostatní uživatelé

60 Kč/hod.
90 Kč/hod.
3) Příležitostný prodej vyřazených knihovních jednotek (kniha, časopis, gramodeska …)
4) Dárkový poukaz v ceně ročního registračního poplatku
5) Ztráta nebo poškození deštníku 100 Kč
6) Prodej plátěných tašek s potiskem KMO1ks á 50 Kč
7) Prodej butonů (odznak s potiskem)1ks á 10 Kč
8) Prodej butonů, magnet (odznak s potiskem)1ks á 15 Kč
9) Prodej hrnků s potiskem KMO1ks á 120 Kč
10) Pronájem společenského sálu300 Kč/hodina
11) Pronájem počítačové učebny400 Kč/hodina
12) Pronájem malého sálu  (u BC)150 Kč/hodina
13) Pronájem malého sálu a počítačové učebny500 Kč/hodina
14) Pronájem sálu (univerzal)250 Kč/hodina

Zpět