Čtenářský klub

reading club, book club, reading group, book group, book discussion group – skupina lidí, která se pravidelně setkává, aby společně diskutovala o přečtených knihách

Čtenářské kluby jsou v zemích svého původu – ve Velké Británii a USA, velmi populární. V Česku zakořenily v roce 2004 z podnětu British Council. Tehdy Helena Kovaříková, která koordinovala literární projekty a činnost partnerských knihoven, pozvala do České republiky paní Rachel van Riel, ředitelku agentury Opening the Book, aby uspořádala pro knihovníky partnerských knihoven seminář o čtenářských skupinách, literatuře a nových trendech v knihovnictví. Výsledkem byl vznik čtenářských skupin v Brně, Liberci, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a v Ostravě.

Metodika výuky cizího jazyka podporuje četbu literatury v daném jazyce. Proto také proces ELT (English Learning Teaching) kladně hodnotí využití literatury ve výuce. Proto nás nepřekvapí, že mezi účastníky čtenářských skupin převládají právě pedagogové, včetně facilitátorů (moderátorů). Čtenářské kluby jsou jednou z možností jak dále rozšiřovat a upevňovat svoje znalosti cizího jazyka.

První setkání ostravské čtenářské skupiny (která se ustavila na podzim 2004 v rámci semináře M.Čaňkové o skotské literatuře) se uskutečnilo 26. ledna 2005. Od té doby prošla rukama účastníků pěkná řádka knih. Často jsou to tituly ověnčené literárními cenami, např. prestižní The Booker Prizes. Skupina má trvale do 10 účastníků, zvolený titul čtou v angličtině. Scházejí se jednou za 6-8 týdnů. O skupinku se od samého počátku do října 2018 starala Mgr. Pavla Rudzká. Její nástupkyní se stala paní Markéta Mahdalová.

Do klubu je možno kdykoliv vstoupit a diskutovat o aktuálně probírané knize.

Více informací na FB Britského centra: https://1url.cz/@readingclub nebo na blogu: https://ctenarskyk.blogspot.com/