PRO ŠKOLY

Níže naleznete přehled pravidelně pořádaných lekcí informačního vzdělávání a tematických besed pro školy, včetně možnosti jejich online rezervace.

Cílem lekcí informačního vzdělávání je hravou, nenásilnou formou naučit děti, studenty orientaci v knihovně, seznámit je s nabízenými službami, s podmínkami půjčování a registrace, pracovat s knihami, textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat.

Besedy jsou navrženy především jako podpora předmětu český jazyk, literatura a budoucího čtenářství. V lekcích i besedách se používají metody dialogu, dramatické výchovy, kritického myšlení, výtvarné techniky apod.

Nabídka lekcí a besed jednotlivých poboček a oddělení Knihovny města Ostravy na školní rok 2022/2023:

 

Obvod 1 Obvod 2 Obvod 3 Obvod 4 Ústředí KMO
Daliborova Bartovice Dr. Martínka Krásné Pole American Center
Hošťálkovice Hladnovská Gurťjevova Opavská Britské centrum KMO
J. Trnky Kunčičky Hrabová Podroužkova Centrum vzdělávání
Petřkovice Michálkovice Nová Bělá Polanka Oddělení pro děti a mládež
Přívoz Radvanice Proskovice Svinov Půjčovna pro dospělé
Vítkovice   Stará Bělá Vietnamská Zvuková knihovna
    Výškovice    
    Závodní    
    V Zálomu    

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost rezervačního systému. Kompletní nabídku lekcí a besed jednotlivých poboček/oddělení (včetně kontaktů) naleznete v tabulce výše. Děkujeme za pochopení.