KLUB K.O. = K.O.NUDĚ

Klub a jeho aktivity momentálně procházejí redesignem!

Děkujeme za pochopení.

Vaše knihovnice

 

 

JAK TO VLASTNĚ ZAČALO …

Na samém počátku byla snaha o marketingovou změnu prostor knihovny pobočky

v Ostravě – Porubě na ulici Opavské 6111

Pobočka má kvalitní potenciál, velkou návštěvnost, strategické místo a především zrekonstruovaný interiér. Zkrátka vše, co by si knihovna mohla přát.

Jak se však mládeži přiblížit? Co jim nabídnout? Nevnucovat jim náš konzervativní pohled, jak to však udělat? Nejdůležitější bylo oprostit se od myšlení dospělých. Ale znuděná mládež zůstala.

Barvy, válení se, četba, muzika, pohoda …

Interiér a jeho úprava však není vše. Jednalo se o komplexní změnu. Zvýšená frekvence pohybu mládeže, hlučnost, specifické požadavky a s tím spojená komunikace, to vše je novum pro dětskou část knihovny pobočky Opavská.

S pomocí výtvarníka P. Olszowého (tvůrce graffitové grafiky) a K.Toopové (designérka-tvůrce sedacích vaků) vznikl interiér, který respektuje požadavky kladené návštěvníky v daném věkovém rozmezí 12 až 15 let.

PŘEJÍT NA FOTKY Z AKCÍ KLUBU K.O.