Sluchově znevýhodnění

Pro lepší komunikaci zajišťuje knihovna tlumočnickou službu online prostřednictvím společnosti Tichý svět (dříve APPN, o.s.). Služba je zprostředkována pomocí aplikace Tichá linka, která je dostupná v Ústřední knihovně, v Půjčovně pro dospělé a na pobočkách (od ledna 2021). V Ústřední knihovně je k dispozici přenosná naslouchací souprava s indukční smyčkou a audioporty. Také společenský sál ve 3. patře knihovny je vybaven indukční smyčkou. Po domluvě lze zajistit i tlumočníka do ČZJ/ZČ (český znakový jazyk/znakovaná čeština).

Poskytované služby:

 • Absenční a prezenční půjčování knižních titulů
 • Specializovaný knihovní fond
 • Možnost vyhledávání knih v online katalogu
 • Meziknihovní výpůjční služba
 • Bibliografické a informační služby
 • Poradenské a konzultační služby
 • Společenské a kulturní akce
 • Vzdělávání, konzultace a exkurze
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami
 • Možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní dobu

Některé z podmínek registrace:

 • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá osoba, která předloží základní údaje
 • Zaplacení ročního registračního poplatku, který opravňuje uživatele k využívání služeb v ústřední knihovně a ve všech pobočkách KMO
 • Identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR). Případně další údaje (email, telefon)
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP. Roční registrační poplatek činí jen 100,- Kč

Kompenzační a simulačních pomůcky pro sluchové znevýhodnění