Poprvé v knihovně

Jak se stát čtenářem naší knihovny? Stačí navštívit ústřední knihovnu nebo kteroukoli z našich poboček a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad, kterým můžete doložit svou totožnost a trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice. Můžete také využít službu Registrace online.

Po registraci do knihovny můžete využívat všech jejích služeb.


Čtenář do 15 let
Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let po souhlasu rodiče či zákonného zástupce.

  • vyplněnou přihlášku podepsanou rodičem/zákonným zástupcem – vypíšete přímo v knihovně a budou v ní tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště vč. PSČ, škola (nepovinný údaj), jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce, e-mail, mobil a podpis rodiče/zákonného zástupce
  • na první návštěvu musí přijít dítě s rodičem/zákonným zástupcem
  • peníze na zaplacení registračního poplatku

Základní registrační poplatek: 50 Kč na 365 dní (pro dětská oddělení všech poboček KMO)


Čtenář nad 15 let
Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.

Základní registrační poplatek a registrace online: 200 Kč na 365 dní (pro všechna oddělení a pobočky KMO)
Senioři nad 70 let a držitelé ZTP, ZTP/P: ZDARMA (po předložení odpovídajícího dokladu)


Podmínky půjčování

Půjčovní doba: 31 kalendářních dnů, není-li určeno jinak

Prodlužování výpůjček:
– osobní návštěvou
– telefonicky
– on-line prostřednictvím čtenářského konta v el. katalogu
– e-mailem

Nelze prodloužit:
– titul, který je rezervovaný
– titul je vypůjčen déle než 90 dnů
– na čtenářském kontě je jakýkoliv finanční dluh (registrace, upomínka)

Dokumenty se zvláštním režimem:
– Zálohové dokumenty (finanční záloha v ceně dokumentu)

Důležité dokumenty a formuláře (ceník, řády, přihlášky…)


Videonávod k přihlášeni do knihovny pro sluchově znevýhodněné