Poprvé v knihovně

Jak se stát čtenářem naší knihovny? Stačí navštívit ústřední knihovnu nebo kteroukoli z našich 28 poboček a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad, kterým můžete doložit svou totožnost.

Po registraci do knihovny můžete využívat všech jejích služeb.


Co potřebujete k vystavení čtenářského průkazu:

Čtenář do 15 let
Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po souhlasu rodiče či zákonného zástupce.

  • vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem – vypíšete přímo v knihovně a budou v ní tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště vč. PSČ, škola (nepovinný údaj), jméno a příjmení rodiče / zákonného zástupce, e-mail, mobil a podpis rodiče / zákonného zástupce
  • na první návštěvu musí přijít dítě s rodičem /zákonným zástupcem
  • peníze na zaplacení registračního poplatku

Základní registrační poplatek: 30,- Kč na 365 dní (pro dětská oddělení všech poboček KMO)


Čtenář nad 15 let
Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.

Základní registrační poplatek: 200,- Kč na 365 dní (pro všechna oddělení a pobočky KMO)
Zlevněný registrační poplatek: 100,- Kč na 365 dní (pro všechna oddělení a pobočky KMO)
Starobní důchodci nad 70 let a držitelé ZTP/P: ZDARMA

Slevu mohou uplatnit (po předložení odpovídajícího dokladu):

  • studenti do 26 let (potvrzení o studiu nebo platná ISIC karta)
  • držitelé průkazu ZTP
  • osoby evidované na ÚP
  • osoby na mateřské a rodičovské dovolené
  • starobní a invalidní důchodci do 70 let

Podmínky půjčování:

Půjčovní doba: 31 kalendářních dnů, není-li určeno jinak

Prodlužování výpůjček:
– osobní návštěvou
– telefonicky
– on-line prostřednictvím čtenářského konta v el. katalogu
– e-mailem

Nelze prodloužit:
– titul, který je rezervovaný
– titul je vypůjčen déle než 90 dnů
– na čtenářském kontě je jakýkoliv finanční dluh (registrace, upomínka)

Dokumenty se zvláštním režimem:
– Zálohové dokumenty (finanční záloha v ceně dokumentu)

Důležité dokumenty a formuláře (ceník, řády, přihlášky…)


Videonávod k přihlášeni do knihovny pro sluchově znevýhodněné