Knihovna a handicap

Knihovna města Ostravy zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Snahou Knihovny města Ostravy je, aby se v ní každý návštěvník, bez ohledu na své znevýhodnění, mohl pohybovat bez bariér, domluvil se a využíval maximum nabízených služeb.

Specifické podmínky vytváříme:

Můžete se obrátit také na:

více informací po rozkliku loga
více informací po rozkliku loga

Běla SVOBODOVÁ
adresa: 28. října 2, 702 00 Ostrava
telefon: 599 522 560
mobil: 602 147 560
e-mail: zvukova.knihovna@kmo.cz