Zrakově znevýhodnění

Zrakově znevýhodnění

Nejdelší tradici v práci a službách pro handicapované má Zvuková knihovna: knihovna pro slabozraké a nevidomé, která je jedním z oddělení Knihovny města Ostravy od roku 1976. Vznikla na základě dohody mezi Knihovnou města Ostravy a Knihovnou a tiskárnou K. E. Macana v Praze.

Bezplatně poskytujeme následující služby:
 • Absenční a prezenční půjčování zvukových knih
 • Možnost ukládání zvukových knih na USB prostředky
 • Donáškovou službu pro ostravské imobilní uživatele
 • Zásilkovou službu pro mimoostravské uživatele
 • Seznam zvukových knih na požádání v tištěné i elektronické podobě
 • Prezenční půjčování knih týkající se problematiky osob se zrakovým znevýhodněním
 • Absenční i prezenční půjčování časopisů ZORA, EMA, DIASTYL, OBZOR, AZORNAŠE ŠANCE, TÉČKO, VSTUPTE
 • Hmatové orientační mapy, ukázky knih v Braillově písmu.
 • Asistenční službu u PC
 • Čtení dokumentů pomocí elektronické lupy
 • Bibliografické a informační služby
 • Poradenské a konzultační služby
 • Společenské a kulturní akce
 • Vzdělávání, konzultace a exkurze
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami
 • Možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní doby
 • Možnost vyhledávání knih v online katalogu
 • Novinky ve fondu oddělení
Zpoplatněné služby:
 • Meziknihovní služby (20,- Kč balné + poštovné dle skutečných nákladů)
 • Kopírování seznamu zvukových knih v tištěné podobě (A4 jednostranná 2,- Kč a oboustranná 3,- Kč)
Podmínky registrace:
Další užitečné informace: