Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého vede vodící pes

1. Nikdy vodícího psa nevyrušujte v jeho práci. Nikdy na psa nemlaskáme, nehvízdáme na něj, ani na sebe jiným způsobem neupozorňujeme.

2. Nikdy na vodícího psa nesaháme, nehladíme jej a nemluvíme na něj bez vědomí majitele.

3. Nikdy k sobě vodícího psa nevoláme.

4. Nikdy psa nekrmíme bez vědomí majitele.

5. Chceme-li pomoci člověku s vodícím psem, vždy oslovíme nejprve člověka.

6. Pomáháme-li člověku s vodícím psem, nikdy nemanipulujeme se psem.

7. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolíme vodícího psa obtěžovat, očichávat ho či jinak vyrušovat v práci.

8. Míjíme-li vodícího psa se svým psem, máme svého psa vždy na vodítku.

9. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dáme přednost člověku s vodícím psem.

10. V dopravním prostředku umožníme umístění vodícího psa – uvolníme místo.