GDPR – ochrana osobních údajů

Knihovna města Ostravy p.o. pracuje s osobními údaji svých čtenářů a návštěvníků a již od roku 2000, kdy začal platit zákon č. 101/2000 o Ochraně osobních údajů přijala řadu opatření na jejich ochranu.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR ) a předpisů souvisejících přistoupila jako správce osobních údajů k novelizaci všech vnitřních předpisů a prověřila agendy, ve kterých dochází ke sběru a zpracování osobních údajů.

Základní principy ochrany osobních údajů čtenářů a návštěvníků KMO jsou součástí Knihovního řádu KMO a jeho přílohy č. 3 – Poučení o ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v KMO

Knihovna města Ostravy p.o. v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR ) a předpisů souvisejících uzavřela smlouvu s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o, která se stala pověřencem pro ochranu osobních údajů pro statutární města Ostrava a jim zřízené příspěvkové organizace.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Martin Krupa, KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, tel. č.: +420 724 356 825, email: martin.krupa@gdpr-opava.cz.

Osobou odpovědnou za oblast ochrany osobních údajů v KMO je ředitelka organizace Mgr. Miroslava Sabelová, tel: +420 599 522 611, 777, +420 602 798 777, kmo@kmo.cz.