O knihovně

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace

adresa: 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
IČO: 00097586
DIČ: CZ00097586 / nejsme plátci
číslo účtu: KB 66033761 / 0100
datová schránka: tbs8x32
identifikační číslo provozovny: 1001519094
telefon: 599 522 611, seznam kontaktů
email: kmo@kmo.cz, seznam kontaktů
zřizovatel KMO: statutární město Ostrava


Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. Zřizovatelem KMO je statutární město Ostrava, z jehož rozpočtu je financována. Na provoz knihovny přispívají i úřady městských obvodů. KMO slouží ostravským čtenářům od roku 1921.

Knihovna města Ostravy je od roku 2002 zapojena do „Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“ vyhlašovaném Ministerstvem kultury ČR. Informace o chystaných akcích v KMO je možno získat v Aktualitách. V současné době je KMO tvořena ústřední knihovnou a sítí poboček po celé Ostravě. Prosíme naše návštěvníky, aby věnovali pozornost změnám půjčovních dob svých knihoven v letních měsících.

Z hlediska právního je pro vzájemný vztah knihovny a čtenáře rozhodujícím dokumentem Knihovní řád. Ceny služeb a sankční poplatky upravuje Ceník, který je nedílnou součástí knihovního řádu. Detaily, závislé na podmínkách poboček a jednotlivých oddělení, řeší tyto dokumenty.