MVS/MMVS

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)

A MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MMVS)

  • V případě, že se v knihovním fondu Knihovny města Ostravy nenachází dokument (kniha, časopis, noviny), o který máte zájem, můžeme jej pro vás objednat a zapůjčit z jiné knihovny prostřednictvím MVS nebo MMVS (ze zahraničí), případně získat jeho kopii (kopii části, kapitoly, článku, apod.).
  • Požadavky na MVS a MMVS se osobně vyřizují pouze v Půjčovně pro dospělé čtenáře v ÚSTŘEDÍ KMO (U Sýkorova mostu) na základě řádně vyplněného formuláře MVS/MMVS, nebo můžete vyplněný formulář MVS/MMVS zaslat elektronicky na mvs@kmo.cz z emailu, uvedeného ve čtenářském kontě. Vyplněný formulář od vás převezme také každá z poboček KMO nebo můžete kdykoliv a kdekoliv využít možnosti vyplnění online formuláře, dostupného pod tímto textem. Jste-li čtenář, vyplňte online formulář MVS/MMVS – pro čtenáře. Jste-li knihovna, žádající titul od KMO, vyplňte online formulář MVS/MMVS – pro knihovny.
  • Vyřízená MVS/MMVS – dodaný dokument – vám bude vydán v Půjčovně pro dospělé v ÚSTŘEDÍ KMO po předložení vašeho čtenářského průkazu s platnou registrací a po zaplacení finančních nákladů.
  • Dokument bude rovněž vrácen do Půjčovny pro dospělé čtenáře v ÚSTŘEDÍ KMO.
  • Pro vracení MVS/MMVS nelze využívat službu knihoboxu.
  • Podmínky výpůjčky (doba vypůjčení, absenční/presenční výpůjčka) určuje knihovna, která je vlastníkem požadovaného dokumentu.
  • Lhůtu na vyřízení MVS/MMVS nelze předem stanovit – ta závisí na momentální dostupnosti požadovaného dokumentu.
  • Tato služba je zpoplatněna (20 Kč balné + 10 Kč oznámení rezervace + manipulační poplatek dle požadavků půjčující knihovny).
  • Podmínky pro poskytování MVS/MMVS stanoví Knihovní řád Knihovny města Ostravy.