Odkazy na důležité webové stránky

Pomáhající ostravské organizace

Tyfloservis Ostrava – Rehabilitace nevidomých a slabozrakých – http://www.tyfloservis.cz/

Tyflocentrum Ostrava –  instituce poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích – http://www.tyflocentrum-ova.cz/

SONS ČR Ostrava – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – http://www.sons.cz/

LORM Ostrava – společnost pro hluchoslepé – http://www.lorm.cz/

Kafira – poradenské a vzdělávací středisko Ostrava – http://www.kafira.cz

Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě– http://pyramida.osu.cz/

Centrum Slunečnice – centrum podpory studentům se specifickými nároky na VŠB-TU Ostrava – http://www.vsb.cz/

Dětské centrum Domeček – pro handicapované děti ve věku od 18 měsíců do 7 let – http://stacionar.sweb.cz/

Dětský domov Ostrava-Hrabová – péče o děti zdravé i postižené (smyslově i tělesně). – http://www.ddhrabova.logout.cz/

MŠ logopedická Ostrava – zaměření na vadu řeči a integraci dětí s kombinovanými vadami a autismem. – http://www.robinsonka.cz/

Pobočky KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana – http://www.ktn.cz/contact

Knihovna města Ostravy – http://www.kmo.cz/

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – http://www.kjm.cz/

Knihovna města Hradce Králové – http://www.knihovnahk.cz/

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – http://www.svkpl.cz/

Šmidingerova knihovna Strakonice – http://www.knih-st.cz/

Severočeská vědecká knihovna Ústí n. Labem – http://www.svkul.cz/

Informační portály a další zdroje

Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami – http://www.helpnet.cz

Přístupnost webových stránek pro osoby se zrakovým znevýhodněním – http://blindfriendly.cz/

Knihovna digitálních dokumentů – http://www.braillnet.cz/

Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava – http://www.kpostrava.cz