Tělesně znevýhodnění

Ústřední knihovna KMO je bezbariérová, vstup pro tělesně znevýhodněné je umožněn služebním vchodem z pasáže (zvonek k přivolání obsluhy je zřetelně označen). Další možný přístup je ze strany Havlíčkova nábřeží. Je vhodný pro motorizované uživatele, knihovna zde má vyhrazená dvě místa pro parkování zdravotně znevýhodněných uživatelů. Vstup je zajištěn služebním výtahem s obsluhou (vstup do výtahu, i zvonek k přivolání obsluhy je zřetelně označen).
Ústřední knihovna je patrová. Půjčovna pro dospělé čtenáře a Sci-fi klub jsou v přízemí a jsou bezbariérové. Přístup do oddělení pro děti a mládež, American Center a Anglické knihovny je bezbariérový. V každém patře knihovny se nachází bezbariérové WC. Bezbariérový přístup je také postupně zajišťován na jednotlivých pobočkách v rámci KMO. Označení o bezbariérovosti je uvedeno u jednotlivých poboček.

Poskytované služby:

 • Půjčování knižních titulů s tématem handicapu.
 • Bibliografické a informační služby
 • Poradenské a konzultační služby
 • Společenské, kulturní a vzdělávací akce
 • Exkurze pro školy
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami
 • Po domluvě možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní dobu
 • Možnost vyhledávání knih v online katalogu
 • Donášková služba imobilním čtenářům

Podmínky registrace:

 • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá osoba, která předloží doklad totožnosti
 • Zaplacení ročního registračního poplatku, který opravňuje uživatele k využívání služeb v ústřední knihovně a ve všech pobočkách KMO
 • Roční registrační poplatek pro držitele průkazu ZTP/P je zdarma

Další užitečné informace: