Tělesně znevýhodnění

Ústřední knihovna KMO je bezbariérová, vstup pro tělesně znevýhodněné je umožněn služebním vchodem z pasáže (zvonek k přivolání obsluhy je zřetelně označen). Další možný přístup je ze strany Havlíčkova nábřeží. Je vhodný pro motorizované uživatele, knihovna zde má vyhrazená dvě místa pro parkování zdravotně znevýhodněných uživatelů. Vstup je zajištěn služebním výtahem s obsluhou (vstup do výtahu, i zvonek k přivolání obsluhy je zřetelně označen).
Ústřední knihovna je patrová. Půjčovna pro dospělé čtenáře, studovna, hudební oddělení a Sci-fi klub jsou v přízemí a jsou bezbariérové. Přístup do oddělení pro děti a mládež, American Corner a Britského centra je bezbariérový, ale je nutné používat výtah. V každém patře knihovny se nachází bezbariérové WC. Bezbariérový přístup je také postupně zajišťován na jednotlivých pobočkách v rámci KMO. Označení o bezbariérovosti je uvedeno u jednotlivých poboček. Bezbariérový není přístup pouze na pobočkách Daliborova, Přívoz, Hošťálkovice, Plesná, Kunčičky, Heřmanice, Gurťjevova, Proskovice, Polanka.

Poskytované služby:

 • Absenční a prezenční půjčování knižních titulů
 • Meziknihovní výpůjční služby
 • Bibliografické a informační služby
 • Poradenské a konzultační služby
 • Společenské a kulturní akce
 • Vzdělávání, konzultace a exkurze
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se Specifickými potřebami
 • Možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní dobu
 • Internet
 • Možnost vyhledávání knih v online katalogu
 • Donášková služba imobilním čtenářům

Některé z podmínek registrace:

 • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá osoba, která předloží základní identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR). Případně další údaje (email, telefon)
 • Zaplacení ročního registračního poplatku, který opravňuje uživatele k využívání služeb v ústřední knihovně a ve všech pobočkách KMO
 • Roční registrační poplatek pro držitele průkazu ZTP je zdarma

Další užitečné informace: