Odkazy na užitečné ostravské webové stránky

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Stonožka Ostrava – http://www.stonozkaostrava.cz/

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezské kraje – http://www.czp-msk.cz/

Prapos – http://prapos.webnode.cz/

Svaz tělesně postižených v ČR Ostrava – http://www.svaztp-msk.cz/kontakty-ostrava.php

Sdružená zdravotně postižených občanů a jejich přátel – http://www.braillnet.cz/szpoajp/

Mikasa – http://www.mikasa-detem.cz/

Občanské sdružení Bílá holubice – http://www.bila-holubice.cz/

Asociace Trigon – http://www.asociacetrigon.eu/

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská organizace Moravskoslezského kraje – http://www.nipi.cz/

Podané ruce, Projekt OsA – http://www.podaneruce.eu/

Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava – http://www.kpostrava.cz