klub Bartík

Informace o klubu:

  • Program je určen pro rodiče s předškolními dětmi 
  • Schůzky probíhají 2x měsíčně 
  • Děti si v řízeném programu rozvíjí své schopnosti, dovednosti a také se učí spolupráci v kolektivu dětí.

Program:

  • Jednoduché výtvarné dílny,
  • nabídka knih pro děti,
  • čtení krátkých ukázek,
  • krátká povídání na aktuální téma.