Klub Bělásek

  • Pravidelné setkávání rodičů s dětmi na pobočce ve  Výškovicích
  • Setkávání probíhá 1x měsíčně.
  • Náplní setkání je řízená činnost se čtením a povídáním si na určité téma, s básničkami, říkadly, pohybovými činnostmi a společnou výtvarnou dílničkou.
  • Jeho cílem je seznámení se s knihovnou a také v dětech probudit a rozvíjet zájem o své okolí pomocí knih určených pro ně.
  • Program je určen pro rodiče, prarodiče a jejich děti předškolního věku.
  • Jsme zapojeni v projektu S knížkou do života – Bookstart.

 

    Další setkání:

    Čertíků se nemusíme bát, budeme si s nimi hrát – čtvrtek  7. 12. 2023 v 10.00 h. (0-3) a v 16.00 h. (3-6)

    Jogínci – třetí lekce jógy pro děti proběhne ve čtvrtek 21. 12. 2023 v 16.00 h. (3-6)

    Na tyto akce je nutná rezervace předem.