Klub Bělásek

Pravidelné setkávání (1x za měsíc) dětí ve věku 0–6 let a jejich rodičů, prarodičů na pobočce ve Výškovicích.

Klub je zdarma a není podmíněn členstvím v knihovně.

Cílem je vytvořit příjemnou atmosféru v prostředí knihovny a ukázat nejmenším dětem, že kniha nabízí vhled do překrásného světa plného nebývalých možností a že se s ní dá hravě seznamovat už od nejútlejšího věku.

Program každého setkání má téma, kterému odpovídá i výběr knih. Součástí setkávání je také doporučení odborné literatury rodičům a nabídka nových knižních titulů pro děti.

Program: společné zpívání, cvičení, tematické čtení a tvoření.


2022                                            

2023