Klub Broučci

  • Broučci se konají na pobočce v Polance nad Odrou na ulici 1. května 330/160
  • Program je určen pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti.
  • Schůzky probíhají co 14 dní ve čtvrtek.
  • Děti si v řízeném programu rozvíjí své schopnosti, dovednosti a také si zvykají na kolektiv nových dětí.
  • Rodiče zde mají příležitost setkaní s ostatními rodiči a strávit se svými dětmi příjemné chvilky.

Program:

  • Malé tvůrčí dílničky.
  • Tancování, zpívání a cvičení.
  • Nabídka knih pro děti.

Termín setkávání: čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin – příští setkání je 14. března 2024