Klub Hošťálek

• Pravidelná setkávání 4x ročně na pobočce Hošťálkovice
• Klub je určen rodičům i prarodičůmjejich dětem předškolního věku
• Každé ze setkání je vedeno zkušenou knihovnicí dětského oddělení a je zaměřeno na rozvíjení dětské fantazie, slovní zásoby i na motorické schopnosti
• Děti získávají vztah ke knihám, navazují nová přátelství a učí se důležitým dovednostem
Vstup zdarma