Klub Kulíšek

  • schůzky klubu Kulíšek probíhají 1x měsíčně v pobočce Mitrovická 3, Stará Bělá
  • klub je určen pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti, vítáni jsou také prarodiče
  • náplní setkání je řízená činnost, zaměřená na čtení a práci s knihou, básničky, říkadla
  • a pohybové činnosti, zakončené společnou výtvarnou dílničkou
  • cílem je zlepšit nejen verbální schopnost komunikace u dětí, ale také budovat pozitivní vztah ke knize a knihovně a také vytváření čtenářské komunity
  • vstup zdarma

 

Přehled akcí pobočky Stará Bělá