Klub Medvídci

  • Pravidelná setkávání 1x měsíčně na ulici Hlučínská 135 v Ostravě-Petřkovicích
  • Klub je určen rodičům i prarodičům a jejich dětem od narození do šesti let
  • Každé ze setkání je vedeno zkušenou knihovnicí dětského oddělení a je zaměřeno na rozvíjení dětské fantazie, slovní zásoby i na motorické schopnosti
  • Děti získávají vztah ke knihám, navazují nová přátelství a učí se důležitým dovednostem
  • Jsme zapojeni v projektu S knížkou do života – Bookstart
  • Vstup zdarma

VÁNOCE: středa 7. prosince 2022, 9.30 – 11.00 hod.

Další setkání proběhne:

Přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás!