Klub Motýlci

Informace o klubu:

  • Motýlci se konají na pobočce v Kunčičkách na ulici Holvekova 44,
  • program je určen pro předškolní třídu ZŠ Škrobálkova a MŠ Nástupní,
  • schůzky probíhají pravidelně jednou měsíčně během školního roku,
  • děti si v řízeném programu rozvíjí své schopnosti, dovednosti a také se učí spolupráci v kolektivu dětí.

Program:

  • Jednoduché výtvarné dílny,
  • tancování, zpívání a cvičení,
  • nabídka knih pro děti,
  • čtení krátkých ukázek,
  • krátká povídání na aktuální téma.