Klub Pohádka

 

  • klub Pohádka je určen pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti, vítáni jsou také prarodiče

  • náplní setkání je program zaměřený na čtení a práci s knihou, básničky, říkadla a pohybové aktivity, zakončené společnou výtvarnou dílničkou

  • cílem je nejen zlepšit verbální schopnost komunikace u dětí, ale také budovat pozitivní vztah ke knize a knihovně a také vytvořit příjemné prostředí a čtenářskou komunitu

Přehled akcí pobočky Nová Bělá