Klub Pohádka

Klub Pohádka je určen pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti, vítáni jsou také prarodiče.

Pravidelná setkávání probíhají jednou měsíčně na pobočce v Nové Bělé, vstup je zdarma a není podmíněn členstvím v knihovně.

Náplní setkání je program zaměřený na čtení a práci s knihou, básničky, říkadla a pohybové aktivity, zakončené společnou výtvarnou dílničkou.

Cílem je nejen zlepšit verbální schopnost komunikace u dětí, ale také budovat pozitivní vztah ke knize a knihovně a také vytvořit příjemné prostředí a čtenářskou komunitu.