Klub Trnkáček

  • Pravidelné setkávání rodičů s dětmi na pobočce J. Trnky 10
  • Náplní setkání je řízená činnost se čtením a povídáním si na určité téma, s básničkami, říkadly, pohybovými činnostmi a společnou výtvarnou dílničkou. Připravena bude také nabídka odborné literatury pro rodiče, věnující se určitému tématu.
  • Pomoc při výběru knih pro děti a odborné literatury pro rodiče – půjčování jen registrovaným čtenářům KMO.