Klub Trnkáček

  • Pravidelné setkávání rodičů s dětmi na pobočce J. Trnky 10
  • Náplní setkání je řízená činnost se čtením a povídáním si na určité téma, s básničkami, říkadly, pohybovými činnostmi a společnou výtvarnou dílničkou. Připravena bude také nabídka odborné literatury pro rodiče, věnující se určitému tématu.
  • Pomoc při výběru knih pro děti a odborné literatury pro rodiče – půjčování jen registrovaným čtenářům KMO.

LÝŽNÍCI Z PLÝSKANIC: pátek 6. ledna 2023, 10.00 – 11.00 hod.

Další setkání proběhne: pátek 3. února 2023, 10.00 – 11.00 hod., pobočka J. Trnky.

Budeme se na Vás těšit!