Dostupnost vybraných knih ze skladu Ústřední knihovny

Aktualizováno: 21/05/2024

Vážení čtenáři,

od května se v katalogu Knihovny města Ostravy u některých knih z Ústřední knihovny můžete setkat s poznámkou externí sklad (nedostupné květen-srpen 2024). Znamená to, že tyto dokumenty jsou odvezeny do skladu mimo ústřední budovu a budou po dobu květen až srpen 2024 zcela nedostupné; nebude možné si je půjčit, ani si na ně vytvořit rezervace či předobjednávky.

Důvodem přesunu knih je plánovaná rekonstrukce Ústřední knihovny, která bude realizována ve druhé polovině roku 2024, a kde předpokládaná doba stavebních úprav je až 18 měsíců. Během tohoto období pro vás dostupnost knih z externího skladu zajistíme prostřednictvím rozvozu. Od září 2024, kdy už pro vás budou přizpůsobeny naše provizorní prostory (bývalá čajovna), budou mít dokumenty z externího skladu v katalogu KMO poznámku externí sklad (dostupné do 7 pracovních dnů). V této fázi si již na tyto konkrétní tituly můžete vytvořit rezervaci nebo předobjednávku s tím, že pro vás budou nachystány do sedmi pracovních dnů.

Provizorní knihovna v prostoru bývalé čajovny bude otevřena šest dní v týdnu a vy si zde budete moci vyzvednout předem objednané tituly z našeho fondu, registrovat se do knihovny, vyřídit si vzniklé poplatky.

Naše snaha o vytvoření moderního a příjemného prostředí pro všechny návštěvníky je pro nás prioritou a věříme, že po dokončení rekonstrukce bude Ústřední knihovna, kterou navštíví ročně necelých 92 tisíc čtenářů, ještě atraktivnějším místem pro vaše literární zážitky.