Nabídka firemního vzdělávání

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE KMO
Níže naleznete odkaz na sdílenou tabulku obsahující aktuální vzdělávací akce pro zaměstnance
2021_účastníci_semináře_návrhy
Tabulka je sdílena v režimu prohlížení, pokud se chcete na konkrétní akci zapsat, domluvte si prosím svou účast s příslušným vedoucím obvodu.
Výběr odkazů na vzdělávací akce pro knihovníky (včetně online vzdělávání)
Níže naleznete výběr odkazů zaměřených především na školení, přednášky, kurzy, semináře, workshopy a konference určené pro knihovníky a informační pracovníky, dále také na výstavy, veletrhy a společenské akce, které s touto profesí souvisí. Seznam obsahuje především akce pořádané knihovnami a odbornými profesními sdruženími (SKIP, SDRUK).
 
Seznam odkazů není vyčerpávající, slouží pro přehled a inspiraci v našem vzdělávání. U konkrétní akce je vždy třeba sledovat podmínky registrace a domluvit svou případnou účast také s příslušným vedoucím pracovníkem v KMO. Výběr odkazů bude postupně doplňován, pokud máte vlastní tip, napište prosím (hrazdil@kmo.cz), odkaz rád přidám.
SKIP – knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce
E-learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví
E-learning Národní knihovny České republiky
Vzdělávání knihovníků v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě
Vzdělávání knihovníků ve Vědecké knihovně v Olomouci
Vzdělávání knihovníků v Moravské zemské knihovně v Brně
Školení a konference Národní technické knihovny
Sdružení knihoven ČR – plánované akce

Vhodné k seznámení, samostudiu
Informační materiály a dokumenty pro knihovníky
Čtenář – měsíčník pro knihovny (jméno: kmo@kmo.cz, heslo: 2019Odyssea5)
Ikaros | elektronický časopis o informační společnosti
Bulletin SKIP
Časopis DUHA | duha.mzk.cz
IMPULSY – Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství
Literární a kulturně-umělecké dokumenty a pořady (vypracoval P. Ligocký)
Český rozhlas Plus – pořad Knížky plus
Kultura mluveného slova aneb jak správně mluvit… a také naslouchat (vypracovala Š. Kuligová)
Vzdělávací zdroje KISK (vypracovala A. Spáčilová)