Knihovník Bohdan Volejníček má druhé místo v soutěži Knihovnická K2

Aktualizováno: 02/07/2024

Soutěž Knihovnická K2, už desátým rokem oceňuje v sudém roce nejlepší knihovníky. V letošním klání se na druhém místě umístil náš milý kolega Bohdan Volejníček, který cenu obdržel za erudovanou přednáškovou činnost a vytvoření originální geolokoační hry s názvem Sedm klíčů Velké Ostravy.

Knihovník Petr Ligocký byl nominován na cenu MARK Moravskoslezského kraje za svou mimořádnou tvůrčí činnost v oddělení Centra vzdělávání Knihovny města Ostravy, kde mimo jiné vytvořil unikátní projekt literárních procházek.

Soutěž Knihovnická K2 pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje. Komise se zaměřovala na nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její pobočky, za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za mimořádný přínos v oboru.

Oběma knihovníkům srdečně gratulujeme! Děláte skvělou práci a jsme na vás nesmírně hrdí.

Petr Ligocký a Bohdan Volejníček. Foto: KMO