Běží myška pro knížku

Termín realizace:

  • 04.09.2023 - 31.05.2024
Místo konání: Ústředí - Oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: MŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Určeno pro: mateřské školy

Termín realizace: dle dohody

Délka: 30-45 minut

Dramatizace a zážitkové čtení z knih Petra Horáčka. Nejen v kulisách lesa se setkáme se statečnou myškou, nespokojenou husou, nenažranou kozou a smutným medvědem.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: dítě a svět