BUĎ COOL

Termín realizace:

  • 01.04.2024 - 30.04.2024
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 6. třídy ZŠ, 7. třídy ZŠ, primy – víceletá gymnázia, sekundy – víceletá gymnázia
Typ akce:

Délka: 45–60 minut

Stres v životě člověka v době dospívání. Povídání o stresu a ukázka technik, které jej mohou zmírnit.

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a zdraví