BYDLÍME NA INTERNETU?

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabová (Paskovská), Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 3. třídy ZŠ, 4. třídy ZŠ, 5. třídy ZŠ
Typ akce: Mediální gramotnost, Zdarma

Délka: 45 – 60 minut

Kyberprostor, komunikace, sociální bubliny a netiketa. Proč bychom měli
rozvíjet digitální inteligenci? Žáci získají základní povědomí o vybraných tématech
mediální gramotnosti. Vyzkoušejí si praktické hry, které pomohou lépe si uvědomit
hranice mezi reálným a digitálním světem.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, digitální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika

Realizujeme po individuální domluvě