CO SE SKRÝVÁ ZA POHÁDKOU?

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 4. třídy ZŠ
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 60 minut

Literární útvar pohádka – rozbor klasické české pohádky, kterou všichni známe, s cílem podívat se, co se skrývá v textu i za textem. Beseda je založena na metodě kritického myšlení.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace