DETEKTIVKÁM NA STOPĚ

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabůvka (Dr. Martínka) oddělení pro děti a mládež
Určeno pro: 7. třídy ZŠ, sekundy – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Zdarma

Délka: 80 minut

Interaktivní beseda o vzniku a vývoji detektivního žánru, doplněná ukázkami z filmů a knih.

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura