DezinFORMOVÁNÍ

Termín realizace:

    Pro tuto akci již není volný termín!
Místo konání: Hrabová (Paskovská)
Určeno pro: 7. třídy ZŠ, 8. třídy ZŠ, 9. třídy ZŠ, sekundy – víceletá gymnázia, tercie – víceletá gymnázia
Typ akce: Beseda, Beseda k mediální gramotnosti

Délka: 60 minut

Nahlédnutí pod povrch světa dezinformací. Jak a proč dezinformace vznikají a podle čeho je spolehlivě poznáme. Lekce je zaměřena na praktické ukázky, které děti učí kritickému myšlení při posuzování informací.

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, digitální, občanská
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika, člověk a společnost